Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
BNB

Giá BNBBNB

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
BNB
VectorImg
USD
1 BNB = 571.15 USD
Cập nhật mới nhất 2024-07-15 14:10:08(UTC-0)
Mua BNB

Tóm tắt dữ liệu giá BNB trực tiếp

Giá trực tuyến của BNB là $571.15 mỗi (BNB / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $84.29B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $1.81B USD. Giá BNB theo USD được cập nhật trên thời gian thực. BNB là +6.83% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 147,582,220 .

Giá cao nhất của BNB là bao nhiêu?

BNB có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $720.67, được ghi nhận vào 2024-06-06.

Giá thấp nhất của BNB là bao nhiêu?

BNB có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.09611, được ghi nhận vào ngày 2017-08-01.
Tính lợi nhuận BNB

Dự đoán giá BNB

Đặt dự đoán của bạn

Giá của BNB vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên mô hình dự đoán hiệu suất giá lịch sử của BNB, giá BNB dự kiến sẽ đạt $766.16 vào năm 2025.

Giá của BNB vào năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Trong năm 2030, giá BNB dự kiến sẽ thay đổi -14.00%. Đến cuối năm 2030, giá BNB dự kiến sẽ đạt $1,642.2 với ROI tích lũy là +192.54%.
Mua BNB với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua BNB ngay

Hiệu suất giá BNB tính bằng USD

24h7 ngày30 ngày90 ngày1 năm‌Tất cả thời gian
+6.83%+11.14%-6.02%+6.04%+129.60%+495535.60%
Mua BNB ngay

Lịch sử giá BNB tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$532.51$574.47
7d$507.27$574.47
30d$456.92$611.94
90d$456.79$720.67
1y$203.66$720.67
‌Tất cả thời gian$0.09611(2017-08-01, 6 năm trước )$720.67(2024-06-06, 39 ngày trước )
Mua BNB ngay

Thông tin thị trường BNB

Vốn hóa thị trường
$84,291,525,855.09
+6.83%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$84,291,525,855.09
+6.83%
Khối lượng (24h)
$1,807,248,652.49
+23.71%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+100.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.0214
Nguồn cung lưu hành
147,582,220 BNB
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
147,582,216.44 BNB
-- BNB
Giá ICO
Mua BNB ngay
PoolX: Stake để kiếm tiền
APR từ 10% trở lên. Stake nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn.
Stake Ngay

Xếp hạng BNB

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 100
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Về BNB(BNB)

Binance Coin là gì?

Binance Coin (BNB) là mt loi tin k thut s đưc gii thiu bi sàn giao dch tin đin t ln nht thế gii, Binance vào năm 2017. Binance Coin ban đu là token ERC-20, mt tiêu chun ph biến gia các token da trên Ethereum. Tuy nhiên, vào năm 2019, nó đã chuyn sang blockchain ca riêng mình, BNB Chain. Chui này là s hp nht t hai blockchain Binance Chain và Binance Smart Chain. Chui đc lp này cho phép BNB tn ti bên ngoài cơ s h tng ca Ethereum và cp cho Binance kh năng tinh chnh và ci thin hiu sut ca nó.

BNB là mt token tin ích cung cp cho ngưi dùng mt lot các dch v đa dng. Nó có th đưc s dng đ thanh toán phí giao dch trên nn tng Binance vi mc chiết khu, tham gia các đt m bán token trên Binance Launchpad, thanh toán ti ca hàng và thm chí đt ch du lch.

Ngun thông tin

Website chính thc: https://www.binance.com/en/bnb

Binance Coin hot đng như thế nào?

Binance hot đng như mt h sinh thái toàn din cho các tài sn k thut s bao gm các sàn giao dch tp trung (CEX), sàn giao dch phi tp trung (DEX), mng blockchain và nhiu loi tin đin t khác nhau. Ct lõi ca nó là BNB Chain, mng blockchain chính, da trên các cơ chế đng thun Bng chng c phn (PoS) và Bng chng y quyn (PoA) đ xác thc các giao dch và bo mt mng.

Mng này đưc chia thành hai chui con riêng bit. BNB Beacon Chain, trưc đây đưc gi là Binance Chain, chu trách nhim v các quyết đnh qun tr trong mng. Ngưc li, Chui BNB, trưc đây đưc gi là Binance Smart Chain, tương thích vi Máy o Ethereum (EVM), cho phép nó h tr nhiu ng dng phi tp trung (DApp). Hu hết các giao dch trên chui đu din ra trên Chui BNB, th hin vai trò không th thiếu ca nó trong h sinh thái Binance.

Vai trò ca Binance Coin trong h sinh thái Binance

Binance Coin (BNB) là tin đin t gc ca h sinh thái Binance và có nhiu vai trò không ch đ thanh toán phí giao dch đưc chiết khu trên sàn giao dch Binance. Ban đu đưc ra mt đ khuyến khích giao dch, BNB đã phát trin thành mt token tin ích đa năng vi mt lot các ng dng. Nó hot đng như mt loi tin t cu ni đ chuyn đi các loi tin đin t khác nhau và có vai trò quan trng trong Binance Launchpad, nơi nó cho phép ngưi dùng tham gia vào các đt m bán token d án blockchain mi. Ngoài ra, BNB là mt phn không th thiếu trong Chui BNB, đóng vai trò “gas” cho các giao dch và hp đng thông minh, tr nên cn thiết cho lĩnh vc tài chính phi tp trung (DeFi) đang phát trin.

Giá tr và tin ích ca BNB đưc nâng cao hơn na bi các cơ chế và sáng kiến chiến lưc khác nhau. Binance tiến hành “đt token” hàng quý đ gim ngun cung BNB và có th tăng giá ca nó. Đng tin này cũng ngày càng đưc chp nhn cho các ng dng trong thế gii thc như đt ch du lch và thanh toán bng th tín dng, nh vào quan h đi tác như đi tác vi VISA cho th tin đin t Binance. Vi các trưng hp s dng ngày càng m rng và tm quan trng chiến lưc trong c h sinh thái Binance và bi cnh tin đin t rng ln hơn, BNB đã tr thành mt tài sn đa din mang li cho ngưi dùng nhiu li ích và cơ hi đu tư.

Điu gì quyết đnh giá ca Binance Coin?

C nhà đu tư và nhà giao dch cn hiu các yếu t nh hưng đến giá ca Binance Coin trong th trưng tin đin t. Mt trong nhng yếu t quyết đnh chính ca giá tr Binance Coin là tin ích ca nó trong h sinh thái Binance. BNB đưc s dng đ thanh toán phí giao dch trên Chui BNB và ngưi dùng chn thanh toán phí bng BNB thưng đưc gim giá t 10% đến 25%. Ngoài ra, Binance tiến hành đt coin hàng quý, gim ngun cung BNB da trên khi lưng giao dch, do đó nh hưng đến vn hóa th trưng Binance Coin và giá USD ca nó. Các s kin đt tin đưc thiết kế đ tiếp tc cho đến khi hết 50% tng ngun cung (100 triu BNB), tăng thêm khía cnh gim phát cho ROI ca Binance Coin.

Mt yếu t khác nh hưng đến d đoán giá BNB là tâm lý th trưng tng th và khi lưng giao dch. Lch s giá Binance Coin cho thy nó d b nh ng bi các xu hưng th trưng rng ln hơn, bao gm c tin tc v các quy đnh. Ví d, các cuc điu tra ca SEC và các s kin đa chính tr như cuc xâm lưc ca Nga vào Ukraine đã có nhng tác đng đáng chú ý đến t giá trao đi BNB sang USD. Hơn na, phân tích k thut ca Binance Coin thưng bao gm tính toán dòng tin, xem xét tng phí giao dch tiết kim đưc trong vòng đi chiết khu ca Binance. Cách tiếp cn này chiếm mt phn đáng k giá tr đng BNB, khiến nó tr thành mt tài sn đc đáo so vi các loi tin đin t truyn thng như Bitcoin.

Phân tích giá Binance Coin cũng cn xét đến s cnh tranh và đnh v ca nó trên th trưng. Biến đng giá Binance Coin so vi Bitcoin có th cung cp thông tin chi tiết v s thích và khu v ri ro ca nhà đu tư. Hơn na, d báo giá Binance Coin thưng kết hp vic áp dng nó trong các ng dng tài chính phi tp trung (DeFi) và token không th thay thế (NFT), vn đang phát trin các lĩnh vc trong không gian blockchain. Vn hóa th trưng đã khiến nó tr thành mt trong nhng loi tin đin t ln nht, và giá tr BNB hin ti không ch phn ánh đu cơ th trưng mà còn là tin ích ni ti và vic chp nhn ngày càng tăng trong các ng dng blockchain khác nhau.

Tng kết

Tóm li, Binance Coin (BNB) là mt phn không th thiếu trong h sinh thái Binance m rng. Đưc khi to là mt token ERC-20, BNB đã phát trin thành mt tài sn k thut s linh hot vi blockchain ca riêng mình, cho phép kim soát và hiu qu cao hơn. Mt lot các tin ích ca BNB, t chiết khu phí giao dch và tham gia các đt bán token trên nn tng Binance, đến 'gas' đ thc hin các giao dch và hp đng thông minh trên Chui BNB, nhn mnh vai trò quan trng ca BNB trong nn tng này. Vi các trưng hp s dng ngày càng tăng và tích hp trên nhiu nn tng, giá tr ca BNB m rng ra ngoài h sinh thái Binance, nhn mnh v thế ca nó như mt nhân t ni bt trong không gian tin t k thut s.

Các bài viết liên quan v Binance Coin

Binance Coin (BNB) là gì?

Hack 586 tri u USD c a BNB Chain - N i kinh hoàng trư c Halloween

Hướng dẫn mua BNB(BNB)

Tạo tài khoản Bitget miễn phí

Tạo tài khoản Bitget miễn phí

Đăng ký trên Bitget bằng địa chỉ email / số điện thoại di động của bạn và tạo mật khẩu mạnh để bảo mật tài khoản.
Xác minh tài khoản của bạn

Xác minh tài khoản của bạn

Xác minh danh tính bằng cách nhập thông tin cá nhân của bạn và tải lên giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Mua BNB (BNB)

Mua BNB (BNB)

Sử dụng nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau để mua BNB trên Bitget. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Giao dịch futures vĩnh cửu BNB

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token BNB, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ BNB để tăng thu nhập của bạn.

Giá BNB hiện tại là $571.15, biến động giá trong vòng 24 giờ là +6.83%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short BNB futures.

Tham gia giao dịch sao chép BNB bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token BNB, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Tin tức về BNB

Xem thêm
iME Lab (LIME): Tăng cường trải nghiệm nhắn tin với những đổi mới của Blockchain

iME Lab (LIME): Tăng cường trải nghiệm nhắn tin với những đổi mới của Blockchain

Bitget Academy2024-05-13 08:34
NFPrompt: Kế hoạch ra mắt một token staking mới esNFP, có thể kiếm được cNFP, quyền biểu quyết và BNB

NFPrompt: Kế hoạch ra mắt một token staking mới esNFP, có thể kiếm được cNFP, quyền biểu quyết và BNB

Cointime2024-04-10 11:46
NFPrompt dự định ra mắt một token staking mới là esNFP, có thể kiếm được cNFP, quyền biểu quyết và BNB.

NFPrompt dự định ra mắt một token staking mới là esNFP, có thể kiếm được cNFP, quyền biểu quyết và BNB.

Cointime2024-04-10 11:16
Big Pump (PUMP): Memecoin với mơ ước thực hiện một Big Pump

Big Pump (PUMP): Memecoin với mơ ước thực hiện một Big Pump

Bitget Academy2024-03-28 09:30

Câu Hỏi Thường Gặp

Giá hiện tại của BNB là bao nhiêu?
Chúng tôi cập nhật giá BNB theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của BNB trực tuyến trên Bitget.
Khối lượng giao dịch 24 giờ của BNB là bao nhiêu?
Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của BNB là $1.81B.
Giá cao nhất mọi thời đại của BNB là bao nhiêu?
Giá cao nhất mọi thời đại của BNB là $720.67. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của BNB kể từ khi ra mắt.
Liệu tôi có thể mua BNB trên Bitget?
Có, BNB hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua Binance của chúng tôi.
Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào BNB không?
Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.
Tôi có thể mua BNB ở đâu với mức phí thấp nhất?
Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.
BNB khác với các loại tiền điện tử khác như thế nào?
BNB bắt đầu như một token tiện ích để giảm phí trên sàn giao dịch Binance nhưng số lượng tiện ích đã được mở rộng theo thời gian. Giờ đây, token này hỗ trợ cho BNB Chain, đóng vai trò như một loại tiền tệ giao dịch và được sử dụng trong các DApp khác nhau trên BNB Chain. Giá trị của BNB gắn liền với sự thành công của hệ sinh thái Binance.
Việc đốt token của Binance ảnh hưởng đến giá trị BNB như thế nào?
Binance tiến hành “đốt token” hàng quý, trong đó một số lượng BNB nhất định sẽ bị xóa vĩnh viễn (đốt) khỏi lưu thông. Quá trình này làm giảm tổng nguồn cung BNB, theo nguyên tắc kinh tế, có thể tạo ra áp lực giá tăng nếu nhu cầu không đổi hoặc tăng. Việc đốt token được coi là một cam kết của Binance để duy trì giá trị của BNB.
BNB có phải là một khoản đầu tư tốt?
Giống như tất cả các khoản đầu tư, BNB đi kèm với những rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn riêng. Giá trị của đồng tiền này bị ảnh hưởng bởi cả thị trường tiền điện tử rộng lớn và hệ sinh thái Binance. Các nhà đầu tư tiềm năng nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình, hiểu các rủi ro liên quan và xem xét ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nguồn cung BNB tối đa là bao nhiêu và ảnh hưởng như thế nào đến giá của BNB?
BNB có tổng nguồn cung ban đầu là 200 triệu token. Tuy nhiên, Binance đã cam kết đốt một nửa trong số đó (100 triệu) theo thời gian. Nguồn cung giới hạn có thể gây ra sự khan hiếm, khi kết hợp với nhu cầu ngày càng tăng, có thể dẫn đến áp lực giá tăng.
Staking BNB hoạt động như thế nào và việc này có ảnh hưởng đến giá trị của BNB không?
BNB có thể được stake để hỗ trợ các hoạt động mạng như xác thực giao dịch trên BNB Chain. Người stake có thể nhận được phần thưởng cho sự tham gia của mình. Staking có thể ảnh hưởng đến giá trị của BNB vì hoạt động này khóa một phần nguồn cung lưu hành, có khả năng làm giảm nguồn cung sẵn có và tạo ra áp lực giá tăng.
Các trường hợp sử dụng của BNB là gì?
Binance Coin (BNB) đã phát triển đáng kể từ khi ra mắt và các trường hợp sử dụng của token này đã mở rộng ra khỏi việc chỉ là một token tiện ích cho nền tảng Binance. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng chính của BNB: - Giảm phí giao dịch trên Binance: Ban đầu, trường hợp sử dụng chính của BNB là giảm phí giao dịch cho người dùng trên nền tảng Binance. Người dùng có thể chọn thanh toán phí giao dịch của họ bằng BNB, điều này sẽ cấp cho họ một mức giảm phí nhất định. Mức giảm phí này đã giảm đi trong những năm qua, theo một lịch trình được thiết lập trước. - Binance Chain & Binance DEX: BNB được sử dụng làm tiền điện tử gốc trên Binance Chain, một nền tảng blockchain do Binance phát triển. BNB rất cần thiết để thực hiện các giao dịch trên Binance DEX, tính năng trao đổi phi tập trung của Binance Chain. - BNB Chain: BNB được sử dụng làm gas để thực hiện các hợp đồng thông minh trên BNB Chain, một chuỗi song song với Binance Chain hỗ trợ hợp đồng thông minh. BNB Chain đã nhanh chóng được áp dụng do phí giao dịch thấp và hiệu suất cao, và vai trò của BNB trong hệ sinh thái này làm tăng đáng kể tiện ích của nó. - Chào bán Token trên Binance Launchpad: BNB có thể được sử dụng để tham gia các đợt chào bán token được tổ chức trên nền tảng ra mắt token của Binance, Binance Launchpad. Nhiều dự án mới chọn cách gây quỹ thông qua nền tảng này và BNB thường là phương tiện trao đổi bắt buộc để tham gia. - Staking: BNB có thể được stake trên một số nền tảng nhất định, cho phép người dùng kiếm được phần thưởng. Trên chính nền tảng Binance thường có các cơ hội staking cho phép người dùng kiếm lãi từ việc nắm giữ BNB của họ. - Thanh toán và Giao dịch: Một số thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận BNB như một phương thức thanh toán, mở rộng tiện ích của token này bên ngoài hệ sinh thái Binance. Ngoài ra, Binance còn có thẻ tiền điện tử cho phép người dùng chi tiêu BNB tại các điểm bán hàng truyền thống. - Dịch vụ tài chính: BNB có thể được sử dụng trong các dự án DeFi (Tài chính phi tập trung) khác nhau trên BNB Chain, phục vụ các vai trò như tài sản thế chấp trong nền tảng cho vay, cung cấp thanh khoản trong các sàn giao dịch phi tập trung,... - Đốt token: Binance tiến hành đốt token định kỳ trong đó một lượng BNB nhất định bị xóa khỏi lưu hành vĩnh viễn. Mặc dù không phải là “trường hợp sử dụng” trực tiếp theo nghĩa truyền thống, nhưng đó là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn cung và giá trị của BNB. - Chức năng Xuyên chuỗi: BNB có thể được sử dụng trên các blockchain khác thông qua cầu nối hoặc bọc token, cho phép sử dụng token trong các hệ sinh thái bên ngoài Binance Chain và BNB Chain.
Mua BNB với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua BNB ngay
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua BNB trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua BNB, bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua BNB của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch sao chép

BTC-Victory
BTC-Victory
insight465/750
1823.59%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $17,332.19
elbullmino
elbullmino
insight26/500
541.51%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $634,415.25

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem BNB cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với BNB.